د هانګ کانګ نړیوال سرچینې مصرف کونکي بریښنایی

2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.3
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.1
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.2
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.4
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.5

سنګاپور CommunicAsia/EnterpriseIT2017

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.3
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK
2018 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.3

د دوبۍ ګیټیکس ټیکنالوژۍ اونۍ

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3

2018 امریکا MWCA

Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.13
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.12
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.11
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.3
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.9
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.7
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.6

سنګاپور CommunicAsia/EnterpriseIT 2018

Malaysia CCW-The Critical Communications World.10
Germany CCW-The Critical Communications World.3

آلمان CCW - د مخابراتو نازکه نړۍ

Germany CCW-The Critical Communications World.2
Germany CCW-The Critical Communications World.1

مالیزیا CCW - د مخابراتو نازکه نړۍ

Germany CCW-The Critical Communications World.4
Malaysia CCW-The Critical Communications World.8